Voorlopig geen Concerten

In verband met de overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen, zal het duidelijk zijn dat wij voorlopig géén concerten organiseren.

Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen wij een nieuwe planning maken en u op deze plek daarover informeren.